Mens partene i tariffoppgjøret prøver å finne en pensjonsløsning, leter journalistene etter konsekvenser av en mulig streik.

En håndballcup i Fredrikstad står i fare for å blir avlyst, noe leder for park- og idrettsetaten i Fredrikstad kommune betegner som “helt krise”. Hallo! Det er faktisk vår fremtidige pensjon som står på spill! I den sammenhengen er en avlyst håndballcup langt fra noen krise!

Det er heller ikke spesielt kritisk om utbetaling av skattepengene blir utsatt. Noen kjappe lapper i juni i år er en dårlig kompensasjon for en elendig pensjonsordning når vi blir eldre. Særlig når pengene vi skulle hatt i juni vil komme inn på kontoen vår på et eller annet tidspunkt uansett

Jeg vil ha en verdig alderdom med grei økonomi. Derfor har jeg i mange år betalt trofast inn til pensjonskassa med løfte om 66 prosent av sluttlønnen i pensjon og mulighet til å forlate arbeidslivet når jeg er 65 år (dersom jeg har jobbet i 30 år). Ødelegges denne ordningen, føler jeg meg lurt. Som å ha forhåndsbetalt på en Mercedes for å bli avspist med en Lada.

Oppfordringen er derfor: Må det streikes, streik!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende